Disclaimer

VAMOS spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. VAMOS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt VAMOS geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan VAMOS geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

VAMOS garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (zoals voicemails, SMS en WhatsApp berichten) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruiken van ideeën verstrekt door VAMOS.

VAMOS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Informatie uit door VAMOS geschreven nieuwsberichten of verstrekte ideeën kan de lezer voor eigen verantwoording gebruiken.