Als u uw administratieve, secretariële en projectmatige zaken in professionele handen wilt geven, dan belt of mailt u met VAMOS.

Er wordt dan een persoonlijke afspraak met u gemaakt om vrijblijvend al uw wensen te bespreken. Vervolgens zal een offerte (in tweevoud) aan u worden toegestuurd, waarin de besproken zaken uitgebreid worden toegelicht en de hiervoor vastgestelde prijzen zijn uitgewerkt. Deze offerte heeft altijd een geldigheidstermijn van twee weken na de offertedatum.

Als u akkoord gaat met deze offerte, dan dient u deze getekend te retourneren, en zal de offerte vervolgens per de afgesproken datum gelden als een overeenkomst. Tevens ontvangt u dan de door VAMOS opgestelde algemene voorwaarden.

Facturatie vindt maandelijks (begin van de maand) plaats. VAMOS hanteert een betalingstermijn van twee weken na de factuurdatum.

VAMOS: laten we gaan!